ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 20 Απριλίου 2021 – Αναθεωρημένη

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τρίτη 20 Απριλίου 2021 και ώρα 12.30 μ.μ.

Θέμα – Ο περί της Εργασίας μέσω Επιχειρήσης Προσωρινής Απασχόλησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί