ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 9.40 π.μ.

Θέματα: 1. Ο περί της Ενεργειακής Απόδοσης (Υπόχρεα Μέρη) Κανονισμοί του 2021. 2. Η εφαρμογή των εθνικών σχεδίων επιχορήγησης εταιρειών που δραστηριοποιούνται εντός περιοχών που βρίσκονται στις Βρετανικές Βάσεις.

Εκπρόσωποι ΟΕΒ –  Θα ορισθουν