ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 2 Μαρτίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Τρίτη 2 Μαρτίου 2021 και ώρα 9.10 π.μ.

Θέματα: 1. Ο περί Προώθησης της Ενεργειακής Απόδοσης στη Θέρμανση και Ψύξη και της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 2 Ο περί Ενεργειακής Απόδοσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 4. Το νέο καθεστώς επιβολής χρεώσεων και προμηθειών απο τον ιδιωτικό τραπεζικό τομέα, καθώς και η συμπερίληψη καταχρηστικών ρητρών σε συμβάσεις. 5. Τα προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με τα υψηλά ποσά που πρέπει οι πολίτες να καταβάλλουν στις τράπεζες, προκειμένου να εξασφαλίσουν στοιχεία των λογαριασμων τους.

Εκπρόσωποι ΟΕΒ – Παναγιώτης Καστανιάς και Κυριάκος Αγγελίδης