ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 14 Ιουλίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 και ώρα 9.40 π.μ.

Θέματα:  Η ανάληψη δράσεων απο το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για προώθηση παραδοσιακών κυπριακών προιόντων σε αγορές του εξωτερικού. Η αναγκαιότητα στήριξης και προώθησης κυπριακών επιχειρήσεων, κυπριακών υπηρεσιών και κυπριακών προιόντων.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μιχάλης Γρηγορίου