ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ευρωπαίοι Εργοδότες: 50 Δράσεις για τις πρώτες 100 μέρες της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή συνομοσπονδία εργοδοτικών οργανώσεων BUSINESSEUROPE κυκλοφόρησε πρόσφατα ενημερωτικό έντυπο που αναφέρεται στις 50 Δράσεις που αναμένονται κατά τις πρώτες 100 μέρες της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ολόκληρο το κείμενο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της BUSINESSEUROPE:
50 ACTIONS EXPECTED FROM THE NEW EUROPEAN COMMISSION IN ITS FIRST 100 DAYS TO DELIVER A EUROPE WITH OPPORTUNITIES FOR ALL