ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ευρωπαϊκή Πράσινη Εβδομάδα – EU Green Week 2021

Το Μάιο κάθε έτους, διοργανώνεται η Πράσινη Εβδομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αποτελείται από πολλές εκδηλώσεις, συνέδρια, σεμινάρια, εκδηλώσεις δικτύωσης. Το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την επίτευξη του στόχου μηδενικής ρύπανσης αποτελεί μια βασική δράση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας που έχει προγραμματιστεί για την άνοιξη του 2021. Θα συμβάλει στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος χωρίς τοξικά σε ολόκληρη την ΕΕ με την καλύτερη παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων, καθώς και με την πρόληψη και την αποκατάσταση της ρύπανσης στον αέρα, στο νερό, στο έδαφος και στα καταναλωτικά προϊόντα.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Εβδομάδα 2021 θα επικεντρωθεί στη «φιλοδοξία μηδενικής ρύπανσης». Θα εξετάσει επίσης άλλες σχετικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, όπως τις πρωτοβουλίες για το κλίμα, την επικείμενη στρατηγική για τις χημικές ουσίες, καθώς και πρωτοβουλίες στον τομέα της ενέργειας, της βιομηχανίας, της κινητικότητας, της γεωργίας, της αλιείας, της υγείας και της βιοποικιλότητας.

Περισσότερες πληροφορίες για την Πράσινη Εβδομάδα 2021 της ΕΕ μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.eugreenweek.eu/el

Έχετε επίσης τη δυνατότητα να διοργανώσετε μία εκδήλωση που μπορεί να συμπεριληφθεί στις τοπικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Εβδομάδας 2021.