ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Επιστολή Προέδρου ΟΕΒ στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για επανεκκίνηση της οικονομίας

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωση σας επιστολή του Προέδρου της ΟΕΒ προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην οποία επισυνάπτεται η Πρόταση της ΟΕΒ για την σταδιακή επανεκκίνηση της κυπριακής οικονομίας.

 

Επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Παράρτημα

Συνημμένο 1

Συνημμένο 2

Συνημμένο 3

Συνημμένο 4