ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Επιστολή ΟΕΒ: Αθέμιτος ανταγωνισμός από το εμπόριο με τα κατεχόμενα

Επισυνάπτεται για ενημέρωση σας επιστολή του Γενικού Διευθυντή της ΟΕΒ κ. Μιχάλη Αντωνίου προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με θέμα τον Αθέμιτο ανταγωνισμό από το εμπόριο με τα κατεχόμενα.

Επιστολή προς Πρόεδρο και Μέλη Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου