ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Επιχορηγήσεις σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για αγορά Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) πληροφορεί ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης (EBRD) ανακοίνωσαν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιχορηγήσεις προς Μικρομεσαίες επιχειρήσεις για αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα, θα παραχωρηθούν επιχορηγήσεις ύψους 65% προς 30 Κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις για κάλυψη των επιχειρηματικών αναγκών τους (π.χ. προώθηση εξαγωγών, ενεργειακή απόδοση, στρατηγική, διαχείριση ποιότητας, marketing, οργάνωση, κλπ.).

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες θα παρέχονται από τοπικές συμβουλευτικές εταιρείες. Οι επιχορηγήσεις θα εγκρίνονται με σειρά προτεραιότητας και εφόσον ο υποψήφιος πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας και έγκρισης της επιχορήγησης.

Η τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018.

Ακολουθεί η ανακοίνωση, η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την EBRD ASB Cyprus στα τηλέφωνα που αναφέρονται στην ανακοίνωση.

ASB Facility in Cyprus_Call for Interest_Final_Greek