ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ενημέρωση από το Τμήμα Τελωνείων

Σας αποστέλλονται εγκύκλιοι του Τμήματος Τελωνείων για τα πιο κάτω θέματα:

 

  • Επιβολή οριστικού δασμού αντι-νταμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων θερμής έλασης από σίδηρο, μη κραματοποιημένο χάλυβα ή άλλο κραματοποιημένο χάλυβα καταγωγής Τουρκίας – ΑΝΤ (567)

 

  • Νέα τακτική γραμμή θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευμάτων στη Λεμεσό από Θεσσαλονίκη –ΔΜ (195)