ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Έναρξη του Ευρωπαϊκού έργου «SMEmPower Efficiency»

Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «SMEmPower Efficiency – Μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενδυνάμωση των ΜΜΕ να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση», στο οποίο συμμετέχει και η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων. Της προσπάθειας ηγείται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στο έργο συμμετέχουν συνολικά 10 φορείς/οργανισμοί (ιδιωτικές εταιρείες, πανεπιστήμια, ενώσεις βιομηχανιών κλπ), από 8 διαφορετικές χώρες: Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία, Σλοβενία, Ρουμανία, Κύπρος, Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία. Το «SMEmpower Efficiency» θα έχει διάρκεια 3 χρόνια και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Ορίζοντας 2020.

Το έργο «SMEmPower Efficiency» βασίζεται σε ένα ολιστικό πλαίσιο που αποσκοπεί να βοηθήσει τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να βελτιώσουν τις δεξιότητες και ικανότητες του προσωπικού τους, αναπτύσσοντας ειδικά προγράμματα κατάρτισης για διαχειριστές ενέργειας, αλλά και να υποβληθούν σε ενεργειακούς ελέγχους και, κυρίως, να αναλάβουν δράση και να εφαρμόσουν τα προτεινόμενα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, βελτιώνοντας έτσι την ενεργειακή τους απόδοση.

Στα πλαίσια του «SMEmPower Efficiency» θα αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης που θα στοχεύει στην εκπαίδευση στελεχών ΜΜΕ που χειρίζονται θέματα ενέργειας στην επιχείρηση τους. Οι εκπαιδευόμενοι θα παρακολουθήσουν εξειδικευμένη κατάρτιση στην ορθολογική διαχείριση ενέργειας, καθώς επίσης και στην αξιολόγηση των οικονομικών και τεχνικών παραμέτρων, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας των μέτρων ενεργειακής απόδοσης. Στη συνέχεια οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να εφαρμόσουν τις αποκτηθείσες γνώσεις σε πιλοτικές εφαρμογές μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.

Επιπλέον θα αναπτυχθεί μία ηλεκτρονική πλατφόρμα ενεργειακής διαχείρισης καθώς και 2 εξειδικευμένα εργαλεία ενεργειακής ανάλυσης, τα οποία θα είναι δωρεάν προσβάσιμα για τους επαγγελματίες μηχανικούς.

Τέλος, θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια που θα φέρουν σε επαφή τις ΜΜΕ και τους εκπροσώπους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, προκειμένου να διερευνηθούν τρόποι χρηματοδότησης έργων ενεργειακής απόδοσης. Ο στόχος είναι να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των ΜΜΕ και των φορέων που ασχολούνται με τη χρηματοδότηση έργων ενεργειακής απόδοσης, αλλά και να προταθούν οι κατάλληλες πολιτικές για την καλύτερη εφαρμογή της ενεργειακής απόδοσης στις ΜΜΕ.

Στην Κύπρο αναμένεται να παρακολουθήσουν τα δωρεάν προγράμματα κατάρτισης 90 στελέχη ΜΜΕ και να επωφεληθούν ενεργειακού ελέγχου πέραν των 20 ΜΜΕ.

Σύντομη περιγραφή του «SMEmPower Efficiency» μπορείτε να βρείτε: https://cordis.europa.eu/project/rcn/222997/factsheet/en