ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Έναρξη διαγωνισμού για τα Βραβεία των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων – CY GPP AWARDS 2019

Το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου, ανακοινώνουν την έναρξη του διαγωνισμού για τα Βραβεία των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων – CY GPP AWARDS 2019. Τα Βραβεία του 2019, απευθύνονται παράλληλα και στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος εντάχθηκε από το 2017 στα CY GPP AWARDs. Απευθύνονται σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς που συμβάλλουν ενεργά στη διάδοση των πράσινων προμηθειών, με στόχο τη μείωση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων τους στο περιβάλλον και την υγεία.

Ο σκοπός των Βραβείων (CY GPP Awards) είναι η υποστήριξη, διάχυση και ενίσχυση όσων εφαρμόζουν Πράσινες Αγορές στην Κύπρο.

Τα Βραβεία χωρίζονται σε δύο Ομάδες:

 • Ομάδα 1: Βραβεία Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων 2019, τα οποία απευθύνονται σε Φορείς του Δημοσίου και Ημιδημόσιου τομέα, καθώς και στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Ομάδα 2: Βραβεία Πράσινων Προμηθειών 2019, τα οποία απευθύνονται σε Φορείς του Ιδιωτικού τομέα, όλων των δραστηριοτήτων.

Τα βραβεία των ΠΔΣ, έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποτελούν μια ετήσια αναγνώριση για τους φορείς που έχουν διακριθεί για τη δημοσίευση Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων ή /και για συγκεκριμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με την προώθηση των Πράσινων Αγορών, την εφαρμογή τους, τα συστηματικά μέτρα για την εισαγωγή οικολογικών κριτηρίων στις δημόσιες /ιδιωτικές αγορές και άλλα.

Δικαίωμα συμμετοχής στα Βραβεία:

 1. Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι, Κοινότητες)
 2. Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ιδρύματα, Δημόσια Σχολεία όλων των επιπέδων, Τεχνικές Σχολές, κλπ
 3. Νοσοκομεία, Εξωτερικά Ιατρεία, Μονάδες Αποκατάστασης κλπ.
 4. Υπουργεία, Τμήματα και Υπηρεσίες
 5. Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 6. Ιδιωτικά Σχολεία, Ιδρύματα, Πανεπιστήμια, Σχολές κλπ.
 7. Ιδιωτικά Νοσοκομεία, Κλινικές, Ιατρεία, Μονάδες Αποκατάστασης κλπ.
 8. Όλες οι επιχειρήσεις/οργανισμοί Ιδιωτικού Δικαίου
 9. Άλλα (εμπορικά επιμελητήρια, ημικρατικοί οργανισμοί κλπ.)

Η αίτηση για συμμετοχή στα CY GPP AWARDs θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Τμήμα Περιβάλλοντος, στον πιο κάτω σύνδεσμο https://drive.google.com/open?id=1k6b3RYDH22oKbqjGK8krC4X8Dul_ohSz30NTeKfc-og

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα στον πιο κάτω σύνδεσμο.

http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) υποστηρίζει την προσπάθεια και συμμετέχει στην Επιτροπή Αξιολόγησης.