ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εγκύκλιος ΟΕΒ για την Αύξηση Ανώτατου Ορίου Ασφαλιστέων Αποδοχών από τον Ιανουάριο 2022

Επισυνάπτεται Εγκύκλιος της ΟΕΒ για την Αύξηση Ανώτατου Ορίου Ασφαλιστέων Αποδοχών από τον Ιανουάριο 2022.

Εγκύκλιος ΟΕΒ