ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ ΑΡΙΘΜΟΣ 69 – Νέο Διάταγμα Υπουργού Υγείας: Χρονοδιάγραμμα χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ.69

Νέο Διάταγμα Υπουργού Υγείας: Χρονοδιάγραμμα χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού

 

Επισυνάπτεται Εγκύκλιος Αρ.69 που αφορά το Νέο Διάταγμα του Υπουργού Υγείας: Χρονοδιάγραμμα χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.

 


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ Αρ.69

Διάταγμα Αρ. 20 (5256 30 4 2020 Παράρτημα 3o Μέρος Ι)