ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ – ΑΡΙΘΜΟΣ 51: Μόνο με ραντεβού η δειγματοληψία για το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας για την εξέταση 20,000 εργαζομένων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 51

Μόνο με ραντεβού η δειγματοληψία για το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας για την εξέταση 20,000 εργαζομένων

 

Το Υπουργείο Υγείας επισημαίνει εκ νέου προς τους πολίτες ότι η δειγματοληψία για το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας για εργαστηριακή εξέταση 20,000 εργαζομένων γίνεται μόνο μετά από διευθέτηση ραντεβού μέσω των εργαστηρίων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

 

Υπενθυμίζεται επίσης ότι την ευθύνη για τη διευθέτηση των ραντεβού και την οργάνωση των σημείων δειγματοληψίας έχει το εργαστήριο. Στην περίπτωση που οι πολίτες θεωρούν ότι συγκεκριμένο εργαστήριο, με το οποίο επικοινωνούν για διευθέτηση ραντεβού, δεν μπορεί να τους εξυπηρετήσει, μπορούν να απευθύνονται σε άλλο από τον κατάλογο που έχει αναρτηθεί και επισυνάπτεται εκ νέου.

 

Σημειώνεται επίσης ότι, προς αποφυγήν καθυστερήσεων, οι πολίτες που επιθυμούν να υποβληθούν στην εργαστηριακή εξέταση μπορούν να συμπληρώνουν το συνημμένο έντυπο και είτε να το αποστέλλουν ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εργαστηρίων όπως αναγράφονται στον σχετικό πίνακα ή να το παραδίδουν στα σημεία δειγματοληψίας.