ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ – ΑΡΙΘΜΟΣ 47 – Πρόσθετα Μέτρα στον Τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων: Κατατεθειμένες Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 47

Πρόσθετα Μέτρα στον Τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων:

Κατατεθειμένες Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής

 

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, ως Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, εξέδωσε σήμερα Τετάρτη 15/04/2020 την Εγκύκλιο ΓΛ/ΑΑΔΣ 109Β που αφορά Πρόσθετα Μέτρα στον Τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων λόγω του COVID-19 και επηρεάζουν τις Κατατεθειμένες Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής.


Επισυνάπτεται η Εγκλύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου:

Γενικό Λογιστήριο – Πρόσθετα Μέτρα στον Τομέα Δημοσίων Συμβάσεων