ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ ΑΡΙΘΜΟΣ 226: Παράταση των Ειδικών Σχεδίων που υλοποιεί το Υπ. Εργασίας μέχρι και 31 Οκτ. 2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 226

Παράταση των Ειδικών Σχεδίων που υλοποιεί το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2020

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει τα μέλη της πως με σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (3 Σεπτεμβρίου 2020), τα Ειδικά Σχέδια που υλοποιεί το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με σκοπό τη στήριξη των επιχειρήσεων και της απασχόλησης, παρατείνονται μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2020.

Επισυνάπτεται αυτούσια η ενημέρωση από την Υπουργό Εργασίας , Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, όπως αυτή έγινε στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου, καθώς και το σχετικό παράρτημα
που περιγράφει τις βασικές πρόνοιες των Σχεδίων.

Σημειώνεται ότι αναμένεται η έκδοση των σχετικών Διαταγμάτων που θα περιλαμβάνει όλους τους
όρους και προϋποθέσεις καθώς και την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Με την έκδοση αυτών,
η ΟΕΒ θα προβεί στην ετοιμασία και αποστολή επιπρόσθετων ενημερωτικών εγκυκλίων.