ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ ΑΡΙΘΜΟΣ 170: Διάταγμα Υπουργού Υγείας για επαναλειτουργία θεάτρων και κινηματογράφων σε κλειστούς χώρους

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ ΑΡΙΘΜΟΣ 170

Διάταγμα Υπουργού Υγείας για επαναλειτουργία θεάτρων και

κινηματογράφων σε κλειστούς χώρους

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει τις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις-Μέλη της πως ο Υπουργός Υγείας έχει εκδώσει Διάταγμα σύμφωνα με το οποίο μπορούν να επαναλειτουργήσουν οι κινηματογράφοι, τα θέατρα και οι αίθουσες θεαμάτων σε κλειστούς χώρους από την 1η Ιουλίου 2020.

Η λειτουργία των πιο πάνω χώρων επιτρέπεται νοουμένου ότι τηρούνται οι κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

Το σχετικό διάταγμα και οι κατευθυντήριες οδηγίες στους πιο κάτω συνδέσμους: