ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ ΑΡΙΘΜΟΣ 160: Φορολογικός Χειρισμός Επιδομάτων που Παραχωρούνται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ ΑΡΙΘΜΟΣ 160

Φορολογικός Χειρισμός Επιδομάτων που Παραχωρούνται από το
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Το Τμήμα Φορολογίας εξέδωσε Ερμηνευτική Εγκύκλιο ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2020 αναφορικά με τον φορολογικό χειρισμό των πιο κάτω επιδομάτων που παραχωρούνται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων:

  • ειδικό ανεργιακο επίδομα για τα σχέδια πλήρους ή/και μερικής αναστολής εργασιών.
  • ειδικό επίδομα ασθενείας.
  • ειδική άδεια για φροντίδα παιδιών.
  • ειδικό επίδομα για αυτοτελείς εργαζόμενους.

Στην Ερμηνευτική Εγκύκλιο αναφέρεται ότι τα επιδόματα δίδονται κάτω από ειδικές συνθήκες που προέκυψαν από εξωγενή παράγοντα (πανδημία) και αποτελούν οικονομική ενίσχυση από το Κράτος αποκλειστικά για στήριξη των μισθωτών και δεν μπορούν να χαρακτηριστούν «εισόδημα» εφόσον καταβάλλονται προσωρινά. Επίσης, η καταβολή των επιδομάτων γίνεται κάτω από προϋποθέσεις που αφορούν την επιχείρηση και σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται επιχορήγηση του Κράτους προς τον εργοδότη για κάλυψη του μισθού του υπαλλήλου.

Με βάση τα πιο πάνω το Τμήμα Φορολογίας εξάγει το συμπέρασμα ότι τα συγκεκριμένα επιδόματα απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος και οι εργοδότες δεν χρειάζονται να συμπεριλάβουν τα ποσά αυτά στην δήλωση εργοδότη.

Επισυνάπτεται αυτούσια η Ερμηνευτική Εγκύκλιος του Τμήματος Φορολογίας.