ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Day

ΙΟΥΝΙΟΥ 24, 2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ ΑΡΙΘΜΟΣ 160: Φορολογικός Χειρισμός Επιδομάτων που Παραχωρούνται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ ΑΡΙΘΜΟΣ 160 Φορολογικός Χειρισμός Επιδομάτων που Παραχωρούνται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων Το Τμήμα Φορολογίας εξέδωσε Ερμηνευτική Εγκύκλιο ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2020 αναφορικά με τον φορολογικό χειρισμό των πιο κάτω...

Δημόσια Διαβούλευση: Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Συστήματα Ρευστών) Κανονισμοί του 202x (KME / 25)

Το προσχέδιο των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Συστήματα Ρευστών) Κανονισμών είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για σχόλια και εισηγήσεις, τα οποία μπορείτε να υποβάλετε μέσω του σχετικού Πίνακα που επίσης...