ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ ΑΡΙΘΜΟΣ 131: Διευκρινίσεις Τμήματος Φορολογίας για την Πίστωση Φόρου – Απόκτηση Εισοδημάτων από Ενοικίαση Ακίνητης Ιδιοκτησίας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 131

Διευκρινίσεις Τμήματος Φορολογίας για την Πίστωση Φόρου – Απόκτηση Εισοδημάτων από Ενοικίαση Ακίνητης Ιδιοκτησίας

 

Το Τμήμα Φορολογίας εξέδωσε ερμηνευτική εγκύκλιο για εφαρμογή του Τροποποιητικού Νόμου 58 (Ι)/2020 Περί Φορολογίας του Εισοδήματος ημερομηνίας 2/6/20 αναφορικά με την πίστωση φόρου που δικαιούνται ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν ακίνητη ιδιοκτησία σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, νοουμένου ότι προβαίνουν σε εθελοντική μείωση του ύψους του εισπρακτέου ενοικίου.

Επισυνάπτεται αυτούσια η Ερμηνευτική Εγκυκλιος 43 – Φόρος Εισοδήματος