ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ ΑΡΙΘΜΟΣ 130: Επαναλειτουργία δημόσιων και ιδιωτικών κολυμβητηρίων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 130

Επαναλειτουργία δημόσιων και ιδιωτικών κολυμβητηρίων

 

Με Διάταγμα που εκδόθηκε σήμερα 4 Ιουνίου 2020 βάσει του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, επιτρέπεται από τις 6:00πμ της 5ης Ιουνίου 2020 η επαναλειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών κολυμβητηρίων (υπαίθριων και κλειστών), τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας ή/και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

 

Επισυνάπτεται αυτούσιο το Διάταγμα του Υπουργού Υγείας (Αρ. 27)