ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ Αρ. 97: Διάταγμα Υπουργού Υγείας (Αρ. 23) – Προπονήσεις σε ανοικτές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, όροι που αφορούν πτήσεις αεροσκαφών, καθορισμός ανώτατης τιμής για αντισηπτικά, μάσκες, θερμόμετρα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. 97

Διάταγμα Υπουργού Υγείας (Αρ. 23):

Προπονήσεις σε ανοικτές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, όροι που αφορούν πτήσεις αεροσκαφών, καθορισμός ανώτατης τιμής για αντισηπτικά, μάσκες, θερμόμετρα

 

Επισυνάπτεται για ενημέρωση σας σημερινό Διάταγμα του Υπουργού Υγειάς (Αρ. 23) που αφορά τα ακόλουθα:

 

  • Προπονήσεις αθλητών και μαθητών σε ανοικτές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις,

 

  • Όρους που ισχύουν κατά την πραγματοποίηση τοπικών πτήσεων αεροσκαφών,

 

  • Καθορισμό ανώτατης χονδρικής και λιανικής τιμής πώλησης αντισηπτικών, μασκών και θερμομέτρων.

 

Διάταγμα Υπουργού Υγείας (Αρ. 23)