ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ Αρ. 84: Διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων του νέου κορωνοϊούσε ομάδες ασθενών πολιτών στα Ιατρεία Δημόσιας Υγείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. 84

Διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων του νέου κορωνοϊούσε ομάδες ασθενών πολιτών στα Ιατρεία Δημόσιας Υγείας

 

Πληροφορείστε ότι οι Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας ζητούν από τις επιχειρήσεις και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς όπως εφαρμοστούν οι διαδικασίες που καθορίστηκαν για Παραπομπή ομάδων ασθενών-πολιτών σε Ιατρεία Δημόσιας Υγείας για εργαστηριακή εξέταση του νέου κορωνοϊού.

Για το σκοπό αυτό είναι σημαντικό να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα ακόλουθα:

  • Η ορθή και ευανάγνωστη συμπλήρωση των στοιχείων του ασθενή από τον ΠΙ ή Ειδικό Ιατρό ή Θεράπων Ιατρό ή Συνεργάτη Ιατρό στο παραπεμπτικό, όπως επίσης και η επιλογή της ειδικής κατηγορίας είναι απολύτως απαραίτητα.
  • Για κάθε άτομο πρέπει να αποστέλλεται ξεχωριστό αίτημα.
  • Τα αιτήματα πρέπει να αποστέλλονται 1-2 ημέρες πριν την ημερομηνία διευθέτησης των ραντεβού.
  • Κάθε αίτημα που αφορά μελλοντικές ημερομηνίες πέραν των 3 ημερών θα αγνοείται.

Επισυνάπτεται για ενημέρωση σας το σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Παραπομπή ομάδων ασθενών-πολιτών σε Ιατρεία Δημόσιας Υγείας για εργαστηριακή εξέταση του νέου κορωνοϊού».


Δελτίο Τύπου του Υπ. Υγείας

Εγκύκλιος Αρ.84 – Διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων του νέου κορωνοϊού σε ομάδες ασθενών πολιτών στα Ιατρεία Δημόσιας Υγείας