ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ Αρ. 165: Τερματίζεται η αναστολή στην αύξηση των εισφορών του ΓεΣΥ από την 1η Ιουλίου 2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ Αρ. 165

 Τερματίζεται η αναστολή στην αύξηση των εισφορών του ΓεΣΥ από την 1η Ιουλίου 2020

 

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) υπενθυμίζει τις επιχειρήσεις-Μέλη της πως από αύριο, 1η Ιουλίου 2020, παύει να ισχύει η τρίμηνη αναστολή στην αύξηση των εισφορών για σκοπούς ΓεΣΥ που αποφάσισε η Κυβέρνηση στα πλαίσια των ενεργειών της για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημίας του Covid-19.

Συγκεκριμένα, από την 1η Ιουλίου οι εισφορές στο ΓεΣΥ, διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Κατηγορία εισφορέα Ποσοστό εισφορών για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2020
Μισθωτοί 2.65%
Εργοδότες 2.90%
Αυτοτελώς εργαζόμενοι 4.00%
Συνταξιούχοι 2.65%
Πρόσωπο που κατέχει ή ασκεί οποιοδήποτε αξίωμα 2.65%
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την καταβολή σε αξιωματούχο των προβλεπόμενων από τον διορισμό ή την εκλογή του αποδοχών 2.90%
Εισοδηματίες 2.65%

 

Διευκρινίζεται περαιτέρω πως στην περίπτωση που εφαρμόστηκε μειωμένος συντελεστής από τον περασμένο Μάρτιο, τότε η περίοδος εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών περιοριζόταν στην περίοδο από 1/3/2020 μέχρι 31/5/2020 (και επομένως η καταβολή των αυξημένων εισφορών θα έπρεπε να ξεκινήσει από την 1/6/2020), ως και οι οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών. Η σχετική ανακοίνωση είναι αναρτημένη στον σύνδεσμο https://bit.ly/38dJHs1.