ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ OEB – Αριθμός 57 – Διευκρινιστική Ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας – Αλλαγή της Καθορισμένης Φορολογικής Περιόδου και Υπολογισμός του Οφειλόμενου Φόρου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ.57

Διευκρινιστική Ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας – Αλλαγή της Καθορισμένης Φορολογικής Περιόδου και Υπολογισμός του Οφειλόμενου Φόρου

 

Επισυνάπτεται Εγκύκλιος Αρ.57 που αναφέρεται σε διευκρινιστική Ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας  – Αλλαγή της Καθορισμένης Φορολογικής Περιόδου και Υπολογισμός του Οφειλόμενου Φόρου.

Διευκρινήσεις στην ανακοίνωση 16042020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ.57