ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ OEB ΑΡΙΘΜΟΣ 153: Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων λόγω της Πανδημίας και των Μέτρων που έχουν Ληφθεί

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ OEB ΑΡΙΘΜΟΣ 153

Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων λόγω της Πανδημίας
και των Μέτρων που έχουν Ληφθεί

 

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας εξέδωσε εγκύκλιο αναφορικά με αποφάσεις που έχουν συμφωνηθεί με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ) αναφορικά με την διαχείριση δημοσίων συμβάσεων έργων και των μέτρων που έχουν ληφθεί.

Η εγκύκλιος αναφέρεται σε παραχώρηση οριζόντιας παράτασης 40 ημερών για την περίοδο που ήταν κλειστά τα εργοτάξια χωρίς την καταβολή οικονομικής αποζημίωσης, σε παραχώρηση πρόσθετης παράτασης 20 ημερών λόγω άμεσου η έμμεσου επηρεασμού στην εξέλιξη του έργου χωρίς την καταβολή αποζημίωσης και σε παράταση 20 ημερών χωρίς οικονομική αποζημίωση για τα εργοτάξια που δεν είχαν κλείσει μετά από σχετική άδεια του Υπουργού Μεταφορών.

Επισυνάπτεται αυτούσια η Εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου.