ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ OEB – ΑΡΙΘΜΟΣ 14 – Σύσταση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών προς εταιρείες και εργαζόμενους σε σχέση με τη μετακίνηση του προσωπικού

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 14

Σύσταση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών προς εταιρείες και εργαζόμενους σε σχέση με τη μετακίνηση του προσωπικού

 

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει τα Μέλη της για τις συστάσεις που έχει εκδώσει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) σε σχέση με την μαζική μετακίνηση προσωπικού.

Συγκεκριμένα, το ΤΟΜ συστήνει έντονα σε όλους τα ακόλουθα (ακολουθεί αυτούσιο το κείμενο της σχετικής ανακοίνωσης):

 

 • Η μαζική κοινή μετακίνηση με το ίδιο όχημα προσώπων που δεν διαμένουν στο ίδιο σπίτι πρέπει να αποφεύγεται.
 • Το πιο πάνω ισχύει, είτε αν το όχημα ανήκει στην εταιρεία/εργοδότη και μετακινούνται με αυτό εργαζόμενοι προς και από την εργασία ή από τη βάση της εταιρείας προς το εργοτάξιο και αντίστροφα, είτε αν το όχημα ανήκει σε κάποιον από τους εργαζόμενους και μετακινεί με αυτό συναδέλφους του για τον ίδιο σκοπό.
 • Συστήνεται όπως, εφόσον η μετακίνηση κρίνεται αναγκαία, να μετακινούνται μαζί τα λιγότερα πρόσωπα που είναι δυνατό.
 • Γενικότερα, οχήματα που χρησιμοποιούνται για τους πιο πάνω σκοπούς πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μη ιδιωτικά οχήματα και πρέπει να λαμβάνονται τα πιο κάτω μέτρα:

 

(α)      Για το όχημα

 • Γενική απολύμανση του οχήματος.
 • Καθημερινή και συχνή απολύμανση χερουλιών, χειρολαβών, μεταλλικών επιφανειών       στα καθίσματα, ζώνες ασφαλείας κ.λπ.
 • Γενικός καθαρισμός μετά το πέρας της κάθε ημέρας.
 • Τοποθέτηση υγρού αντισηπτικού χεριών εντός του κάθε οχήματος, για υποχρεωτική χρήση από τον οδηγό και κάθε επιβάτη.
 • Ανάρτηση σε περίοπτη θέση, των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας, που αφορούν την επιδημία COVID – 19 (Κορωνοϊό).
 • Τα συστήματα κλιματισμού να παραμένουν κλειστά.
 • Τα παράθυρα του οχήματος να παραμένουν ανοικτά κατά τη διάρκεια της διαδρομής και να κλείνουν κατά τη διάρκεια του γενικού καθαρισμού.

 

(β)       Οδηγός και επιβάτες

 • Να φορούν γάντια.
 • Να είναι καθαροί και προσεχτικοί με την προσωπική τους υγιεινή.

 

(γ)       Για την εταιρεία/εργοδότη

 • Να οργανώσει, όπου είναι εφικτό, διαφορετικό τρόπο μετακίνησης του προσωπικού για τους πιο πάνω σκοπούς, ώστε να αποφεύγεται η κοινή μετακίνηση (π.χ. χρήση και άλλων οχημάτων της εταιρείας όπου υπάρχουν κ.λπ),
 • Να αναπτύξει σύστημα διαχείρισης πιθανών περιστατικών.
 • Να ενημερώνει συνεχώς τους εργοδοτούμενους για τις Οδηγίες που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας.
 • Να εκδώσει οδηγίες στους εργοδοτούμενους για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από μέρους τους όσον αφορά την επιδημία COVID – 19 (Κορωνοϊό).
 • Να εκδώσει οδηγίες στους υπαλλήλους της για τις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν σε περίπτωση που εμφανίσουν συμπτώματα της επιδημίας COVID – 19 (Κορωνοϊό).