ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εγκύκλιος Αριθμός 491: Επέκταση περιόδου για λήψη αποφάσεων από την Υπουργό Εργασίας μέχρι την 31η Ιουλίου 2021 για έκτακτα μέτρα και πολιτικές λόγω Covid-19

Εγκύκλιος Αριθμός 491

Επέκταση περιόδου για λήψη αποφάσεων από την Υπουργό Εργασίας μέχρι την 31η Ιουλίου 2021 για έκτακτα μέτρα και πολιτικές λόγω Covid-19

 

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σας ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας ο περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.

Σύμφωνα με τον τροποποιητικό νόμο, το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σε αυτό της φράσης «μέχρι την 31η Μαρτίου 2021» (τέταρτη γραμμή) με τη φράση «μέχρι την 31η Ιουλίου 2021».

Ο τροποποιητικός νόμος αφορά την επέκταση της χρονικής περιόδου μέχρι τις 31η Ιουλίου 2021, κατά την οποία η Υπουργός Εργασίας δύναται να εκδίδει αποφάσεις για έκτακτα μέτρα και πολιτικές αναφορικά με τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που προκύπτουν λόγω της πανδημίας του ιού Covid 19 (π.χ. ειδικά σχέδια, ειδικό ανεργιακό επίδομα, ειδικό επίδομα ασθενείας, κλπ.).

 

Ο τροποποιητικός νόμος είναι διαθέσιμος εδώ και ο βασικός νόμος είναι διαθέσιμος εδώ.