ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ ΑΡ. 109: Διευκρινίσεις για το Σχέδιο Αναστολής Αποπληρωμής Δόσεων Δανείων, Τόκων και Πιστωτικών Διευκολύνσεων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 109
Διευκρινίσεις για το Σχέδιο Αναστολής Αποπληρωμής Δόσεων Δανείων, Τόκων και Πιστωτικών Διευκολύνσεων

Αποστέλλονται για ενημέρωση σας διευκρινίσεις με την μορφή Συχνών Ερωτήσεων και Απαντήσεων αναφορικά με το σχέδιο αναστολής αποπληρωμής δόσεων και τόκων δανείων καθώς και πιστωτικών διευκολύνσεων.

Οι διευκρινίσεις ετοιμάστηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών.