ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εγκύκλιος Αρ. 533: Οι Περί των εκτάκτων μέτρων που λαμβάνονται από το Υπ. Εργασίας Νόμοι για αντιμετώπιση της Πανδημίας COVID-19

Εγκύκλιος Αρ. 533

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ EΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΙΟΥ COVID 19 ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2020 ΚΑΙ 2021

 

H Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σας ενημερώνει ότι με σημερινή δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται από τα άρθρα 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 των περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμων του 2020 και 2021, με την παρούσα Απόφαση εκδίδει τους ακόλουθους κανονισμούς:

 

  1. Η παρούσα Απόφαση θα αναφέρεται ως η περί Ειδικού Επιδόματος Απουσίας από την Εργασία για τη Φροντίδα Παιδιών (Τροποποιητική) Απόφαση (Αρ. 117) του 2021.
  2. Η περί Ειδικού Επιδόματος Απουσίας από την Εργασία για τη Φροντίδα Παιδιών Απόφαση (Αρ. 114) του 2021 (Κ.Δ.Π. 176/2021) τροποποιείται με την διαγραφή της παραγράφου (10) και την αντικατάστασή της με την ακόλουθη νέα παράγραφο:

 

«10. Η παρούσα Απόφαση αφορά την περίοδο από την 26η Απριλίου 2021 μέχρι και την 30ή Απριλίου 2021 και κάθε αίτηση ΕΕΑ.16 με βάση τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης υποβάλλεται για περίοδο που εμπίπτει εντός της εν λόγω χρονικής περιόδου.».

 

Μπορείτε να βρείτε αυτούσια την απόφαση εδώ.