ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εγκύκλιος αρ. 198: Eπικαιροποιήση οδηγιών για Στέγες Ηλικιωμένων και Αναπήρων, στα Κρατικά Ιδρύματα Παιδικής και Εφηβικής Προστασίας και Δομών 24ωρης Φροντίδας ΑμεΑ και κέντρων ενηλίκων ημερήσιας φροντίδας

Εγκύκλιος αρ. 198:

Eπικαιροποιήση οδηγιών για Στέγες Ηλικιωμένων και Αναπήρων, στα Κρατικά Ιδρύματα Παιδικής και Εφηβικής Προστασίας και Δομών 24ωρης Φροντίδας ΑμεΑ και κέντρων ενηλίκων ημερήσιας φροντίδας

Επισυνάπτεται Εγκύκλιος Αριθμός 198 – Eπικαιροποιήση οδηγιών για Στέγες Ηλικιωμένων και Αναπήρων, στα Κρατικά Ιδρύματα Παιδικής και Εφηβικής Προστασίας και Δομών 24ωρης Φροντίδας ΑμεΑ και κέντρων ενηλίκων ημερήσιας φροντίδας.

Εγκύκλιος  Αρ. 198

Ανακοινωθέν