ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εγκύκλιος αρ. 197: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τα Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας

Εγκύκλιος αρ. 197:

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τα Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας

 

Επισυνάπτεται Εγκύκλιος Αριθμός 197 – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τα Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας (περίοδος: 1η Ιουλίου 2020 – 31η Ιουλίου 2020).

Εγκύκλιος  Αρ. 197

Ανακοινωθέν