ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Διοργάνωση Webinars για το Πρόγραμμα LIFE – Τμήμα Περιβάλλοντος OEB

Η ομάδα του Έργου LIFE Cyclamen σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), διοργανώνουν δύο διαδικτυακές Ενημερωτικές Ημερίδες με τίτλο «LIFE και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις».

 

Η Ενημερωτικές ημερίδες θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

 

Σκοπός είναι να ενημερωθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις – μέλη της ΟΕΒ – για το Πρόγραμμα LIFE και τα οφέλη που μπορεί να έχουν από αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κατά τη διάρκεια των webinars προσκεκλημένοι ομιλητές από μικρομεσαίες επιχειρήσεις του εξωτερικού θα μοιραστούν μαζί μας την εμπειρία τους με το Πρόγραμμα LIFE και θα μας παρουσιάσουν τα οφέλη που έχουν αποκομίσει από αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο.

Συγκεκριμένα, τα έργα που θα παρουσιαστούν και χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα LIFE είναι:

 

Πέμπτη 13 Μαΐου, 2021

  1. Το Έργο LIFE GAIA Sense επιδεικνύει και διαδίδει μια καινοτόμο λύση ευφυούς γεωργίας, με 18 περιοχές επίδειξης στην Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία που αφορούν 9 είδη καλλιεργειών σε ποικίλες εδαφικές και μικροκλιματικές συνθήκες. Μέσω αυτών πρόκειται να παρουσιαστεί μια καινοτόμος μέθοδος, βασισμένη σε υψηλή τεχνολογία, η οποία είναι κατάλληλη για αναπαραγωγή και ταυτόχρονα προσιτή και οικονομική για τους αγρότες, είτε ατομικά είτε συλλογικά μέσω των γεωργικών τους συνεταιρισμών. Συντονίζει το Έργο, η Εταιρεία NEUROPUBLIC AE PLIROFORIKIS & EPIKOINONION, μια μικρομεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών. Το έργο απευθύνεται σε επιχειρήσεις πληροφορικής, γεωργικές οργανώσεις, γεωργικούς συνεταιρισμούς, συμβούλους γεωπόνους, βιοκαλλιεργητές, αγρότες και άλλους ενδιαφερόμενους.
  2. Το Έργο LIFE VISIONS έχει ως αντικείμενο του, την παραγωγή καινοτόμου φωτοκαταλυτικού χρώματος, το οποίο, στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα και επιτρέπει και τη σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. Συντονιστής του έργου είναι το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”. Επίσης, συμμετέχει ως Εταίρος, η Εταιρεία VITEX Α.Ε., η οποία θα αναπτύξει το νέο προϊόν, η οποία δραστηριοποιείται στον Ελλαδικό χώρο για παραγωγή μπογιών και βερνικιών από το 1932. Το έργο απευθύνεται σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των χρωμάτων αλλά και επαγγελματικές ομάδες και επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να εφαρμόσουν το νέο προϊόν στις εγκαταστάσεις τους.

 

Τετάρτη 26 Μαΐου, 2021

  1. Το έργο LIFE FOODPRINT προσδιορίζει, ποσοτικοποιεί και εφαρμόζει μέτρα μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού, στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων και πιο συγκεκριμένα στον κλάδο της ζαχαροπλαστικής και των αλεύρων, παράλληλα με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ανάπτυξης ενός καινοτόμου λογισμικού εργαλείου. Συντονιστής του εν λόγω εγχειρήματος, ήταν η Εταιρεία Γιώτης Α.Ε.Το Έργο απευθύνεται στη βιομηχανία τροφίμων και σε άλλους παρεμφερείς κλάδους, που χρησιμοποιούν την ηλεκτρική ενέργεια ως μέσο της παραγωγικής τους διαδικασίας.
  2. Το έργο LIFE GYR – LIFE GreenYourRoute εισάγει και επιδεικνύει μια καινοτόμο, έξυπνη και ολοκληρωμένη πλατφόρμα πράσινης δρομολόγησης οχημάτων (δηλαδή ένα έξυπνο σύστημα σχεδιασμού και εκτέλεσης των μεταφορών) για την τελική παράδοση φορτίων σε αστικό περιβάλλον. Συντονιστής του εν λόγω έργου είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με εταίρους στην Ελλάδα, αλλά και σε Ιταλία και Τσεχία. Η εμπειρία και τα οφέλη από τη συμμετοχή στο εν λόγω έργο θα παρουσιαστούν από την Εταιρεία Militos Consulting S.A., μια μικρομεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και η οποία είναι εταίρος του Έργου.

 

Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε εδώ.

 

Τι είναι το Πρόγραμμα LIFE

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Στόχος του LIFE είναι να συμβάλει στην εφαρμογή, τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής και νομοθεσίας μέσω της συγχρηματοδότησης έργων με προστιθέμενη αξία για την Ευρώπη.