ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΔΙΕΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ Αρ.71: Λειτουργία επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου κατά τις Κυριακές

ΔΙΕΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ.71

Λειτουργία επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου κατά τις Κυριακές

 

Σε συνέχεια της Εγκυκλίου υπ´ Αριθμό 69 της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), αναφορικά με το Διάταγμα του Υπουργού Υγείας για την σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, διευκρινίζονται τα έξης σε σχέση με την λειτουργία των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου κατά τις Κυριακές:

1. Όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, η λειτουργία των οποίων γίνεται επιτρεπτή από την Δευτέρα 4 Μαΐου 2020, μπορούν να λειτουργούν και τις Κυριακές σύμφωνα και με τις πρόνοιες του οικείου Νόμου, από την Κυριακή 10 Μαΐου 2020.

2. Ταυτόχρονα επαναφέρεται η λειτουργία υπεραγορών και φούρνων κατά τις Κυριακές από τις 10 Μαΐου 2020.

3. Τέλος, διευκρινίζεται ότι αίρονται οι οποιοιδήποτε περιορισμοί είχαν τεθεί σε σχέση με την πώληση προϊόντων που εμπορεύονταν επιχειρήσεις που παρέμεναν κλειστές βάσει σχετικών διαταγμάτων.