elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Διάταγμα Υπ. Οικονομικών για Έκδοση Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς Πιστωτικά Ιδρύματα για παραχώρηση Δανείων σε Επιχειρήσεις & Αυτελώς Εργαζόμενους

Διάταγμα Υπ. Οικονομικών για Έκδοση Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς Πιστωτικά Ιδρύματα για παραχώρηση Δανείων σε Επιχειρήσεις & Αυτελώς Εργαζόμενους

 

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2021

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 13

 

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σας ενημερώνει ότι ο Υπουργός Οικονομικών, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 13 των περί της Έκδοσης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς Πιστωτικά Ιδρύματα για την Παραχώρηση Δανείων σε Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζομένους Νόμους του 2021, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:

 

  1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Έκδοσης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς Πιστωτικά Ιδρύματα για τη Παραχώρηση Δανείων σε Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζομένους Διάταγμα του 2021.

 

2.-(1) Για σκοπούς του παρόντος Διατάγματος:

 

«Κανονισμός (ΕΕ) 575/2013» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 573/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012», ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

 

«Νόμος» σημαίνει τους περί της Έκδοσης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς Πιστωτικά Ιδρύματα για τη Παραχώρηση Δανείων σε Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζομένους Νόμους του 2021˙

(2) Όροι που δεν ερμηνεύονται στο παρόν Διάταγμα και αναγράφονται με κεφαλαίο το πρώτο τους γράμμα έχουν την έννοια που αποδίδει σε αυτούς ο Νόμος.

3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου και των προνοιών της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Υπουργός, κατόπιν λήψης σχετικής έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με το παρόν Διάταγμα, εκδίδει κυβερνητικές εγγυήσεις συνολικού ποσού μέχρι ενός δισεκατομμυρίου ευρώ (€ 1.000.000.000), σε Πιστωτικά Ιδρύματα, με σκοπό την παραχώρηση νέων δανείων με χαμηλό κόστος σε Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζομένους, ως προβλέπεται στο άρθρο 3 του Νόμου.

 

(2) Ποσό μέχρι ενός δισεκατομμυρίου εκατομμυρίων ευρώ (€1.000.000.000) θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την έκδοση νέων δανείων προς Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζόμενους ως ακολούθως:

 

(α) Τριακόσια εκατομμύρια ευρώ (€300.000.000) για την έκδοση δανείων προς Αυτοτελώς Εργαζομένους και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις,

(β) Πεντακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ (€550.000.000) για την έκδοση δανείων προς Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις,

(γ) Εκατό πενήντα εκατομμύρια ευρώ (€150.000.000) για την έκδοση δανείων προς Μεγάλες Επιχειρήσεις:

 

Νοείται ότι, οι κυβερνητικές εγγυήσεις παραχωρούνται για σκοπούς αύξησης  της ρευστότητας στην οικονομία και δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της αποπληρωμής υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων είτε εξυπηρετούμενων, είτε μη εξυπηρετούμενων και/ή να χρησιμοποιηθούν ως εξασφάλιση για την αναδιάρθρωση υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων οποιουδήποτε Πιστωτικού Ιδρύματος.

 

(3) Οι κυβερνητικές εγγυήσεις θα συνιστούν ανέκκλητη νομική, έγκυρη και δεσμευτική υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας, προς τον κάτοχο της κυβερνητικής εγγύησης, εκτελεστέα σύμφωνα με τους όρους της.

 

(4) Με το παρόν Διάταγμα απευθύνεται πρόσκληση προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα για εκδήλωση ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Νόμου, για παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα για την έκδοση νέων δανείων, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου, η οποία πρόσκληση θα ισχύει για περίοδο τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος Διατάγματος.

 

4.-(1) Οι κυβερνητικές εγγυήσεις εκδίδονται για την περίοδο που καθορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου.

 

(2) Οι κυβερνητικές εγγυήσεις χρησιμοποιούνται για την παραχώρηση από Πιστωτικά Ιδρύματα νέων δανείων σε δικαιούχους, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου, τα οποία θα εγκριθούν από την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος Διατάγματος μέχρι και την παύση της εφαρμογής της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όχι μεταγενέστερα της 31ης Μαρτίου 2022 και, ανάλογα με τη διάρκεια του δανείου, καλύπτουν τυχόν ζημιές για περίοδο από τρεις (3) μήνες μέχρι έξι (6) έτη από την ημερομηνία έκδοσης του δανείου:

Νοείται ότι, η χρονική διάρκεια των δανείων που θα καλύπτονται από κυβερνητική εγγύηση, δυνάμει του Νόμου και του παρόντος Διατάγματος, δεν θα υπερβαίνει τα έξι (6) έτη.

 

5.-(1) Η κυβερνητική εγγύηση για την έκδοση νέων δανείων καλύπτει τυχόν ζημιές που ενδεχομένως θα προκύψουν στα δάνεια που θα παραχωρηθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Διατάγματος, με καθορισμένο ανώτατο όριο κάλυψης ζημιών σε ποσοστού ύψους, ως καθορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 5 του Νόμου.

(2) Ως εξασφάλιση, για σκοπούς του παρόντος Διατάγματος, θεωρείται η υποθήκευση ακίνητης ιδιοκτησίας ή άλλων αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων, λαμβανομένης υπόψη της πολιτικής των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και τηρουμένου του άρθρου 5 του Νόμου .

(3) Ως ζημιές, για σκοπούς του παρόντος Διατάγματος, θεωρούνται οι συσσωρευμένες προβλέψεις απομείωσης, όπως ορίζονται και δημοσιεύονται στις οικονομικές καταστάσεις του

 

Πιστωτικού Ιδρύματος, που προκύπτουν από τα δάνεια που καθίστανται μη εξυπηρετούμενα καθώς και τα κόστη που θα υποστεί το Πιστωτικό Ίδρυμα για την ανάκτηση των οφειλόμενων ποσών από τους δανειολήπτες. Ειδικότερα:

(α) Η ζημιά καθορίζεται ως η συσσωρευμένη πρόβλεψη για απομείωση των δανείων, καθώς και ζημιές που εμπίπτουν στον ορισμό των πιστωτικών ζημιών όπως ορίζονται στο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 9.

(β) Τα Πιστωτικά Ιδρύματα δύνανται να ασκήσουν τα δικαιώματά τους για το σύνολο της οφειλής για έκαστη πιστωτική διευκόλυνση, βάσει της συμφωνίας παροχής εγγύησης που συνάπτεται μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Πιστωτικού Ιδρύματος, κατά την εκκίνηση των διαδικασιών ανάκτησης των οφειλόμενων από έκαστο δανειολήπτη. Η προκαταρκτική πληρωμή στη βάση συντηρητικής εκτίμησης για το ύψος της ζημιάς καταβάλλεται στην οντότητα, η οποία κατέχει την κυβερνητική εγγύηση προς όφελος της, εντός ενενήντα (90) ημερών από την άσκηση του δικαιώματος, βάσει της συμφωνίας παροχής εγγύησης:

Νοείται ότι το Πιστωτικό Ίδρυμα υποβάλλει όλα τα έγγραφα και πληροφόρηση προς τεκμηρίωση της απαίτησής του.

(γ) Στο τέλος της διαδικασίας ανάκτησης της συμβατικής ταμειακής ροής μέσω ρευστοποίησης της εξασφάλισης, η πραγματική ζημιά επαναπροσδιορίζεται με βάση τη ζημιά που έχει αποδειχθεί και καταλήγει, είτε σε επιπλέον απαίτηση από το Πιστωτικό Ίδρυμα, είτε σε επιστροφή χρημάτων από το Πιστωτικό ίδρυμα προς τη Δημοκρατία, έστω και αν η διαδικασία ανάκτησης χρεών ολοκληρωθεί μετά την διάρκεια ισχύος της κυβερνητικής εγγύησης:

Νοείται ότι, τα Πιστωτικά Ιδρύματα έχουν υποχρέωση να ολοκληρώνουν την διαδικασία ανάκτησης χρεών.

 

Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τον υπολογισμό της πραγματικής ζημιάς υπάρχει η δυνατότητα της από κοινού προσφυγής της Δημοκρατίας και του Πιστωτικού Ιδρύματος σε εξειδικευμένο οίκο (Verification Agent) για επίλυση της διαφοράς.

(δ) Η κυβερνητική εγγύηση δεν καλύπτει πρόσθετα ποσά δανείων μετά την αρχική παραχώρηση ποσού από τα Πιστωτικά Ιδρύματα, ούτε και οποιεσδήποτε χρεώσεις οιονδήποτε ποσών πέραν του συνολικού επιτοκίου περιλαμβανομένου και του επιτοκίου υπερημερίας καθώς και της σχετικής κεφαλαιοποίησης του επιτοκίου.

(ε) Οποιαδήποτε πληρωμή από το δικαιούχο ή ανάκτηση εξασφαλίσεων πιστώνεται στο δάνειο και η εγγύηση μειώνεται ανάλογα, ώστε το ποσοστό της κάλυψης ως καθορίζεται στο άρθρο 5 εδάφιο (1) του Νόμου, να παραμένει αναλλοίωτο.

(στ) Δεν καλύπτονται ζημιές κατά την περίοδο που τα δάνεια θα είναι κατηγοριοποιημένα στο πρώτο στάδιο (stage 1) και δεύτερο στάδιο (stage 2), όπως αυτά ορίζονται από το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 9.

(ζ) Δεν καλύπτονται ζημιές που ενδεχομένως να προκύψουν από τη διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης και της καθαρής λογιστικής αξίας στις οικονομικές καταστάσεις των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, κατά την πώληση των δανείων αυτών σε τρίτα πρόσωπα:

Νοείται ότι σε περίπτωση πώλησης των δανείων σε τρίτα πρόσωπα η κυβερνητική εγγύηση δεν ισχύει για τα τρίτα αυτά πρόσωπα.

(4) Σε περίπτωση αναδιάρθρωσης του δανείου και υπό την προϋπόθεση ότι η χρονική διάρκεια αυτού δεν επεκτείνεται πέραν του ενός (1) έτους για όριο σε τρεχούμενο λογαριασμό και των έξι (6) ετών για δάνειο, από την ημερομηνία αρχικής παραχώρησης της πιστωτικής διευκόλυνσης, η κυβερνητική εγγύηση εξακολουθεί να ισχύει υπό τους όρους που παραχωρήθηκε:

Νοείται ότι η τιμολόγηση του αναδιαρθρωμένου δανείου θα πρέπει να συνάδει με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του παρόντος Διατάγματος:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, στην περίπτωση αναδιάρθρωσης, εάν η συνολική διάρκεια του δανείου επεκτείνεται πέραν του ενός (1) έτους για όριο σε τρεχούμενο λογαριασμό και των έξι

(6) ετών για δάνειο, από την ημερομηνία αρχικής παραχώρησης της πιστωτικής διευκόλυνσης, η κυβερνητική εγγύηση για το συγκεκριμένο δάνειο παύει να ισχύει.

  1. -(1) Οι κυβερνητικές εγγυήσεις παραχωρούνται άμεσα και αποκλειστικά για λογαριασμό των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, μέσω σύναψης σύμβασης παροχής εγγύησης, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 9 του Νόμου και πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Νόμο και στο παρόν Διάταγμα.

 

(2) Το ανώτατο ύψος των κυβερνητικών εγγυήσεων, το οποίο δύναται να παραχωρηθεί σε κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα καθορίζεται στο άρθρο 11 του Νόμου.

 

(3) Οι κυβερνητικές εγγυήσεις παραχωρούνται στα Πιστωτικά Ιδρύματα, μέχρι της εξάντλησης του συνολικού ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 3 του Νόμου.

 

(4) Σε περίπτωση που, κατόπιν της πρόσκλησης που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (4) της παραγράφου (3), εκφραστεί ενδιαφέρον από Πιστωτικά Ιδρύματα για παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων πέραν του συνολικού διαθέσιμου ποσού που προβλέπεται στο  εδάφιο (1) του άρθρου 3 του Νόμου, εφαρμόζεται το κριτήριο κατανομής των κυβερνητικών εγγυήσεων της υποπαραγράφου (5) και (6) της παρούσας παραγράφου.

 

(5) Το κριτήριο κατανομής των κυβερνητικών εγγυήσεων, για λογαριασμό των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, είναι η συμβολή τους, κατά την 31ην Δεκεμβρίου 2020:

 

(α) στις συνολικές εγχώριες καταθέσεις, εξαιρουμένου του ποσού που σχετίζεται με εταιρείες εγγεγραμμένες/ εγκαθιδρυμένες στην Κύπρο χωρίς φυσική παρουσία και εξαιρουμένων των διατραπεζικών καταθέσεων, με βαρύτητα 0,5, και

(β) στα συνολικά εγχώρια εξυπηρετούμενα δάνεια, εξαιρουμένου του ποσού που σχετίζεται με εταιρείες εγγεγραμμένες/εγκαθιδρυμένες στην Κύπρο χωρίς φυσική παρουσία και εξαιρουμένων των διατραπεζικών δανείων, με βαρύτητα 0,5.

 

(6) Το ποσό της κυβερνητικής εγγύησης που κατανέμεται σε κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το μερίδιο του Πιστωτικού Ιδρύματος στην εγχώρια αγορά, όπως προκύπτει από τις υποπαραγράφους 5(α) και 5(β), με το συνολικό ποσό των κυβερνητικών εγγυήσεων (€1.000.000.000) και περιορίζεται στο εικοσιπέντε τοις εκατόν (25%) των συνολικών πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων κεφαλαίων τους κατά την 31ην Δεκεμβρίου 2020.

 

(7) Εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος Διατάγματος τα Πιστωτικά Ιδρύματα, τα οποία ενδιαφέρονται για την παραχώρηση μέρους της κυβερνητικής εγγύησης, πρέπει να αποστείλουν στο Υπουργείο «εκδήλωση ενδιαφέροντος» στην Πρόσκληση της παραγράφου (3) του παρόντος Διατάγματος.

 

(8) Το παρόν Διάταγμα δεν εφαρμόζεται για δάνεια που παραχωρήθηκαν πριν την υποβολή, από τα Πιστωτικά Ιδρύματα, εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το παρόν Διάταγμα.

 

(9) Η κυβερνητική εγγύηση παραχωρείται σε έκαστο Πιστωτικό Ίδρυμα με την δέσμευση του Πιστωτικού Ιδρύματος ότι:

 

(α) ικανοποιητικό ποσό νέων δανείων θα διοχετευθεί για την καταβολή μισθών, λειτουργικών εξόδων και οφειλόμενων ποσών προς πιστωτές των Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζομένους και

(β) θα προβεί σε σημαντικό/αναγκαίο ποσό αναδιαρθρώσεων σε υφιστάμενα δάνεια με έμφαση τον τομέα των νοικοκυριών.

 

7.-(1) Οι Επιχειρήσεις και οι Αυτοτελώς Εργαζόμενοι που δύνανται να είναι δικαιούχοι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου, υποβάλουν στο Πιστωτικό Ίδρυμα δήλωση υπογεγραμμένη από μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, η οποία πιστοποιεί τα ακόλουθα:

 

(i)

Για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζομένους ότι ο κύκλος εργασιών

τους κατά το 2020, είναι μειωμένος τουλάχιστον κατά τριάντα τοις εκατόν (30%) σε σύγκριση με τον κύκλο εργασιών τους για το έτος 2019.

 

(ii) Για Μεγάλες Επιχειρήσεις ότι ο κύκλος εργασιών τους κατά το 2020 είναι μειωμένος τουλάχιστον κατά πενήντα τοις εκατόν (50%) σε σύγκριση με τον κύκλο εργασιών τους για το έτος 2019.

(iii) Για Μεγάλη ή Μεσαία Επιχείρηση ότι η επιχείρηση δεν ήταν Προβληματική Επιχείρηση στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

 

(2) Οι επιχειρήσεις και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι που δραστηριοποιήθηκαν για πρώτη φορά εντός του 2019 και εντεύθεν, δεν υποχρεούνται να υποβάλουν στο Πιστωτικό Ίδρυμα την αναφερόμενη στην υποπαράγραφο (1) δήλωση.

(3) Η Πολύ Μικρή Επιχείρηση, η Μικρή Επιχείρηση και ο Αυτοτελώς Εργαζόμενος υποβάλουν στο Πιστωτικό Ίδρυμα υπογεγραμμένη από τους ίδιους δήλωση ότι δεν υπόκειντο σε διαδικασία εκκαθάρισης/πτώχευσης, ανάλογα με την περίπτωση, ούτε έλαβαν ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσής μέχρι και την 31/12/2019.

(4) Οι Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζόμενοι, στους οποίους θα παραχωρηθούν νέα δάνεια σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Διάταγμα, δεν προχωρούν σε οποιεσδήποτε απολύσεις προσωπικού, εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως, για περίοδο μέχρι και έξι (6) μηνών από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου.

(5)(α) Η αθέτηση της υποχρέωσης που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (4) από την Επιχείρηση και/ή Αυτοτελώς Εργαζόμενο, δεν επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο την κυβερνητική εγγύηση του δανείου προς το Πιστωτικό Ίδρυμα.

(β) Η αθέτηση από Επιχείρηση ή Αυτοτελώς Εργαζόμενο της υποχρέωσης που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (4) επιφέρει τις κυρώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 14 του Νόμου στις εν λόγω Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζόμενους.

 

(6) Οι Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζόμενοι έχουν υποχρέωση να προσκομίζουν στα πιστωτικά ιδρύματα:

(α) βεβαίωση για διευθετημένες ή σε ρύθμιση φορολογικές οφειλές και υποχρεώσεις τους προς τη Δημοκρατία και

(β) βεβαίωση για διευθετημένες ή σε ρύθμιση οφειλές τους στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων:

Νοείται ότι, τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να εγκρίνουν τα δάνεια με τη λήψη υπεύθυνης δήλωσης από τους δικαιούχους ότι έχουν διευθετημένες ή σε ρύθμιση τόσο τις φορολογικές οφειλές και υποχρεώσεις τους προς τη Δημοκρατία όσο και τις οφειλές τους στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ότι έχουν αιτηθεί την έκδοση σχετικών βεβαιώσεων από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας:

Νοείται περαιτέρω ότι, η εκταμίευση των δανείων θα πραγματοποιείται μόνο μετά την υποβολή των αναφερόμενων στις υποπαραγράφους (α) και (β) βεβαιώσεων των αρμοδίων αρχών της Δημοκρατίας, από τον δικαιούχο προς το πιστωτικό ίδρυμα.

Παραχώρηση Δανείων.

8.-(1) Τα Πιστωτικά Ιδρύματα παραχωρούν σε Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζομένους νέα δάνεια με ημερομηνία έγκρισης εντός περιόδου που εκτείνεται από την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος Διατάγματος μέχρι και την παύση της εφαρμογής της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όχι μεταγενέστερα της 31ης Μαρτίου 2022. Το δάνειο δύναται να εκταμιευθεί εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης του δανείου από το Πιστωτικό Ίδρυμα.

 

(2) Σκοπός παραχώρησης των νέων δανείων είναι η κάλυψη των αναγκών ρευστότητας, κεφαλαίου κίνησης και επενδύσεων των Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζομένων και όχι η αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων με οποιοδήποτε Πιστωτικό Ίδρυμα:

 

Νοείται ότι, η παραχώρηση των νέων δανείων δεν χρησιμοποιείται για πληρωμή μερισμάτων ή/και αποπληρωμή πιστωτικών υπολοίπων των διευθυντών ή/ και μετόχων των Επιχειρήσεων.

 

(3) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 9 του παρόντος Διατάγματος, νέα δάνεια σε τρεχούμενους λογαριασμούς ή/και δάνεια χωρίς εξασφάλιση υπόκεινται στους πιο κάτω περιορισμούς:

 

(i) H παραχώρηση ορίων τρεχούμενων λογαριασμών ή/και δανείων χωρίς καμιά εξασφάλιση δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού που  εκδίδεται προς Αυτοτελώς Εργαζόμενο και στην Πολύ Μικρή Επιχείρηση, το τριάντα τοις εκατόν (30%) προς Μικρή και Μεσαία Επιχείρηση και το είκοσι τοις εκατόν (20%) προς Μεγάλη Επιχείρηση.

(ii) H κυβερνητική εγγύηση σε τρεχούμενους λογαριασμούς καλύπτει  ως  μέγιστο ποσό, το ποσό του ορίου του τρεχούμενου και αφού ληφθούν υπόψη για σκοπούς υπολογισμού της απαίτησης οποιαδήποτε πληρωμή από τον δικαιούχο ή ανάκτηση εξασφαλίσεων.

(iii) Οι δόσεις αποπληρωμής των μη εξασφαλισμένων δανείων, εξαιρουμένων των τρεχούμενων λογαριασμών, καθορίζονται ανάλογα με την ικανότητα αποπληρωμής των δανειοληπτών και δεν καλύπτεται από την κυβερνητική εγγύηση οποιαδήποτε μορφή αποπληρωμής που να προνοεί καταβολή πέραν του δεκαπέντε τοις εκατόν (15%) του αρχικού κεφαλαίου του δανείου, στη λήξη του δανείου.

(iv) Οι τρεχούμενοι λογαριασμοί είναι διάρκειας μέχρι ενός (1) έτους, εντός του οποίου πρέπει να αποπληρωθούν.

(4) Οι δόσεις αποπληρωμής των εξασφαλισμένων δανείων καθορίζονται ανάλογα με την ικανότητα αποπληρωμής των δανειοληπτών και δεν καλύπτεται από την κυβερνητική εγγύηση οποιαδήποτε μορφή αποπληρωμής που να προνοεί καταβολή πέραν του είκοσι τοις εκατόν (20%) του αρχικού κεφαλαίου του δανείου, στη λήξη του δανείου.

(5) Ο Υπουργός με την έκδοση Διατάγματος, δύναται να αναθεωρήσει τα όρια που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (3) και (4), ανωτέρω, αναλόγως των επικρατουσών συνθηκών.

(6) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του Νόμου και του παρόντος Διατάγματος, για την παραχώρηση των δανείων ισχύουν οι πρόνοιες και οι πολιτικές του κάθε Πιστωτικού Ιδρύματος.

 

Ανώτατο ποσό Δανείου.

  1. Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του δανείου δεν υπερβαίνει:

(i) το ετήσιο μισθολογικό κόστος της Επιχείρησης ή του Αυτοτελώς Εργαζόμενου (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιβαρύνσεων καθώς και του κόστους του προσωπικού που εργάζεται στον τόπο των Επιχειρήσεων, αλλά επίσημα περιλαμβάνεται στη μισθοδοσία των υπεργολάβων) για το 2019 ή για το τελευταίο διαθέσιμο έτος. Στην περίπτωση Επιχειρήσεων ή Αυτοτελώς Εργαζομένων που δημιουργήθηκαν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το ανώτατο δάνειο  δεν πρέπει να υπερβαίνει τον υπολογιζόμενο ετήσιο μισθολογικό κόστος  για  τα πρώτα δυο έτη λειτουργίας τους, ή

(ii) το εικοσιπέντε τοις εκατόν (25%) του συνολικού κύκλου εργασιών της Επιχείρησης ή του Αυτοτελώς Εργαζόμενου κατά το έτος 2019:

Νοείται ότι, δικαιούχος δανείου, σύμφωνα με τον Νόμο και το παρόν Διάταγμα, δύναται να αιτηθεί δανείων από περισσότερα από ένα Πιστωτικά Ιδρύματα, εφόσον ο συνολικός νέος δανεισμός που θα λάβει η Επιχείρηση ή ο Αυτοτελώς Εργαζόμενος από όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα, στα οποία έχει υποβάλει αίτηση και ο οποίος καλύπτεται με κυβερνητική εγγύηση, δεν ξεπερνά το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί στις υποπαραγράφους (i) ή (ii), ανωτέρω:

Νοείται περαιτέρω ότι, δικαιούχος δανείου, σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Διάταγμα, ο οποίος είναι δικαιούχος του Σχεδίου Επιδότησης Επιτοκίων Νέων Επιχειρηματικών Δανείων και έχει αιτηθεί και λάβει τέτοιο δάνειο, δύναται να αιτηθεί δανείων από περισσότερα από ένα Πιστωτικά Ιδρύματα εφόσον ο συνολικός νέος δανεισμός που θα λάβει η Επιχείρηση ή ο Αυτοτελώς Εργαζόμενος από όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα στα οποία έχει υποβάλει αίτηση και ο οποίος καλύπτεται τόσο με κυβερνητική εγγύηση όσο και με το Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων Νέων Επιχειρηματικών Δανείων, δεν ξεπερνά το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί στις υποπαραγράφους (i) ή (ii), ανωτέρω.

Ύψος επιτοκίου.

  1. Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο, βασιζόμενο στο Euribor έξι (6) μηνών, το οποίο σε περίπτωση όπου το σχετικό Euribor είναι κάτω από το μηδέν (0), τότε το Euribor θα θεωρείται μηδέν (0) για σκοπούς υπολογισμού του συνολικού επιτοκίου, πλέον ανώτατου περιθωρίου, το οποίο μπορεί να ανέρχεται αναλόγως της χρονικής διάρκειας του δανείου και της εξασφάλισης

με βάση τον ακόλουθο πίνακα:

Δικαιούχος Περιθώριο Επιτοκίου Δανείου με

Εξασφάλιση για Πιστωτικό Κίνδυνο για Δάνειο μέχρι ένα έτος

%

Περιθώριο Επιτοκίου Δανείου με Εξασφάλιση για Πιστωτικό Κίνδυνο για Δάνειο μεταξύ 2 και 3 ετών

%

Περιθώριο Επιτοκίου Δανείου με Εξασφάλιση για Πιστωτικό Κίνδυνο για Δάνειο μεταξύ 4 και 6 ετών

%

0.25 0.50 1.00
Μικρομεσαία Επιχείρηση 0.25 0.50 1.00
Μεγάλη Επιχείρηση 0.50 1.00 2.00
Περιθώριο Επιτοκίου για Λειτουργικά Έξοδα και Κόστος Χρηματοδότησης και Κόστος Κεφαλαίου 0.50 0.50 0.50
Χωρίς Εξασφάλιση 0.50 0.50 0.50

 

11.-(1) Οι κυβερνητικές εγγυήσεις παραχωρούνται στα Πιστωτικά Ιδρύματα έναντι του ανάλογου τέλους εγγυήσεως. Εκτός του καταβαλλόμενου τέλους εγγυήσεως, ουδεμία χρηματική ή άλλη συναλλαγή είναι επιτρεπτή επί των κυβερνητικών εγγυήσεων.

 

(2) Η τιμολόγηση του καταβαλλόμενου τέλους εγγυήσεως καθορίζεται με βάση τον ακόλουθο πίνακα:

 

Τύπος  επιχείρησης Για το 1ο έτος Για το 2ο – 3ο έτος Για το 4ο – 6ο έτος
Πολύ Μικρή, Μικρή ή Μεσαία Επιχείρηση ή Αυτοτελώς εργαζόμενος 15 μονάδες βάσης

(0.15%)

15 μονάδες βάσης

(0.15%)

50 μονάδες βάσης

(0.50%)

Μεγάλη  Επιχείρηση 15 μονάδες βάσης

(0.15%)

50 μονάδες βάσης

(0.50%)

150 μονάδες βάσης

(1.5%)

 

(3) Το τέλος εγγυήσεως καταβάλλεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου έκαστου έτους υπολογιζόμενο στο υπόλοιπο των δανείων κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

 

(4) Το τέλος εγγυήσεως θα καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό, ο οποίος θα διατηρείται για ολόκληρη την περίοδο της παραχώρησης των κυβερνητικών εγγυήσεων έναντι του κινδύνου που αναλαμβάνει η Κυβέρνηση σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης. Ως εκ τούτου, το τέλος εγγυήσεως που θα καταβάλλεται από τα Πιστωτικά Ιδρύματα θα προσμετρείται στα δημόσια έσοδα αλλά δεν θα μπορεί να δαπανηθεί κατά την διάρκεια της παραχώρησης της κυβερνητικής εγγύησης.

 

Μηχανισμοί Ελέγχου.

  1. Για έλεγχο της ορθής εφαρμογής του Νόμου και του παρόντος Διατάγματος από το Γενικό Λογιστήριο, συστήνονται οι ακόλουθοι μηχανισμοί ελέγχου:

 

(α)    Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν σε τριμηνιαία   βάση (31 Μαρτίου, 30 Ιουνίου,  30 Σεπτεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου) έκαστου έτους ή όποτε ζητηθεί από το Γενικό Λογιστήριο, ηλεκτρονικό αρχείο με αναλυτική κατάσταση των δανείων που παραχωρήθηκαν, όπως καθορίζεται στην υποπαράγραφο (δ), εντός τριών (3) μηνών από την λήξη της περιόδου.

 

(β) Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν σε ετήσια βάση (31 Δεκεμβρίου) συνοπτική έκθεση των απαιτήσεών τους, με βάση το Νόμο και το Διάταγμα, εντός τεσσάρων

(4) μηνών από την λήξη της περιόδου.

 

(γ)   Η πρώτη έκθεση απαιτήσεων  θα υποβληθεί μέχρι και την 30ην  Απριλίου   2023 και  θα αφορά τις απαιτήσεις για την περίοδο από την ημερομηνία έκδοσης του  παρόντος Διατάγματος έως την 31 Δεκεμβρίου 2022. Ακολούθως και για τα επόμενα έτη οι απαιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι και την 30ην Απριλίου έκαστου έτους και θα αφορούν τις απαιτήσεις για το προηγούμενο έτος.

 

(δ) Με την υποβολή της έκθεσης απαιτήσεων τα Πιστωτικά Ιδρύματα θα υποβάλλουν ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο θα παρέχει επαρκή πληροφόρηση που να επιτρέπει την επιβεβαίωση του υπολογισμού των ζημιών ανά δάνειο. Το αρχείο θα συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα πεδία:

 

(i) Αρχικό ποσό του δανείου.

(ii) Εισπράξεις.

(iii) Τόκοι.

(iv) Ημερομηνία λήξης.

(v) Μικτή λογιστική αξία στην ημερομηνία αναφοράς.

(vi) Συσσωρευμένες προβλέψεις.

(vii) Ποσό αρχικής απαίτησης.

(viii) Ποσό προκαταρκτικής πληρωμής (ως άρθρο 5(3)(β) του παρόντος Διατάγματος).

(ix) Αναθεωρημένο ποσό απαίτησης (εάν ισχύσει).

(ε) Τα Πιστωτικά Ιδρύματα έχουν υποχρέωση για εφαρμογή  της  αρχής  της  μη-  διάκρισης στη διαχείριση των δανείων που εκδίδονται με βάση το Νόμο και το παρόν Διάταγμα σε σχέση με τα υπόλοιπα δάνεια τους, όσον αφορά (i) τις πολιτικές έκαστου Πιστωτικού Ιδρύματος αναφορικά με διαχείριση καθυστερήσεων και διεξαγωγή προβλέψεων, (ii) την αποπληρωμή του δανείου, και (iii) τις ανακοινώσεις και μέτρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και Κεντρικής Τράπεζας για αντιμετώπιση των συνεπειών της νόσου COVID 19.

(στ)  Με την υποβολή των απαιτήσεων θα υποβάλλεται και σχετική επιβεβαίωση από   τους Εξωτερικούς Ελεγκτές του Πιστωτικού Ιδρύματος ότι ακολουθήθηκε η αρχή της μη διάκρισης ως προς τις προβλέψεις καθώς και από το ίδιο το Πιστωτικό Ίδρυμα ως προς την αποπληρωμή του δανείου.

 

Έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος.

 

  1. Το παρόν Διάταγμα ισχύει από τη 19η Νοεμβρίου 2021.

 

Έγινε στις 18 Νοεμβρίου  2021.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ,

Υπουργός Οικονομικών.

Related Posts