ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Checklist της ΟΕΒ για τον κορωνοϊό Covid-19: 80 Σημεία Ελέγχου Ασφάλειας & Υγείας

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ) ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι στα πλαίσια της έγκαιρης προετοιμασίας των επιχειρήσεων για επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων τους, με ασφάλεια και χωρίς κινδύνους για την υγεία του προσωπικού και των συνεργατών τους, έχει ετοιμάσει γενερικό σχέδιο «Check List» για αξιοποίηση από κάθε επιχείρηση πριν την επιστροφή σε λειτουργία και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.

Το σχέδιο είναι στηριγμένο σε συναφείς συστάσεις και προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έτυχε της έγκρισης του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όσο και του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

Το «Check List» επισυνάπτεται προκειμένου να αξιοποιηθεί ως οδηγός για την επικαιροποίηση του σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Checklist ΟΕΒ COVID-19 27.04.2020