ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Capital TV, Top Story (7/10/2021): Απεργία στην Αγγλική Σχολή & Οικονομία

Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2021

Capital TV, Top Story:
Απεργία στην Αγγλική Σχολή & Οικονομία.
Συζήτηση με τον ΓΔ ΟΕΒ.