ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Capital TV, Top Story (4/11/2020): Ο αντίκτυπος των νέων μέτρων στην Οικονομία

Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2020

Capital TV, Top Story:
Ο αντίκτυπος των νέων μέτρων στην Οικονομία.
Παρέμβαση του ΓΔ ΟΕΒ Μιχάλη Αντωνίου.