ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Capital TV «Οικονομία στο Μικροσκόπιο»: Συνέντευξη με τον Πρόεδρο της ΟΕΒ κ. Γιώργο Πέτρου

Capital TV «Οικονομία στο Μικροσκόπιο»:

Συνέντευξη με τον Πρόεδρο της ΟΕΒ κ. Γιώργο Πέτρου για τα κρίσιμα ερωτήματα της Οικονομίας.