ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Αποτελέσματα Έρευνας ΟΕΒ για ανίχνευση των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό στις κυπριακές επιχειρήσεων

Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα έρευνας που έχει πραγματοποιήσει η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), με σκοπό την ανίχνευση των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό στις κυπριακές επιχειρήσεις.

Από τις απαντήσεις, γίνεται σαφές το μέγεθος και η σοβαρότητα του προβλήματος της έλλειψης εργατικού δυναμικού.

 

Έρευνα Καταγραφής Αναγκών σε Ανθρώνπινο Δυναμικό