ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Αναθεώρηση του Καταλόγου Δικηγορικών Εξόδων για Διαδικασίες Εμπορικών Σημάτων

Ο Κλάδος Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ανακοίνωσε ότι έχει αναθεωρηθεί ο κατάλογος δικηγορικών εξόδων για διαδικασίες εμπορικών σημάτων. Ο αναθεωρημένος κατάλογος επισυνάπτεται.

Κατάλογος Δικηγορικών Εξόδων