ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ανακοίνωση Συνεδρίου Ποιότητας 2019

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ποιότητας (μέλος της ΟΕΒ) με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλεί να παρευρεθείτε στο Συνέδριο Ποιότητας 2019, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2019 στις 8.30 π.μ. στο χώρο εκδηλώσεων του κτιρίου Διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας στη Λευκωσία. Το Συνέδριο εντάσσεται στις συνεχείς προσπάθειες του Συνδέσμου για αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται στα Μέλη και στην κοινωνία ευρύτερα.

Αναλυτικότερα, το Συνέδριο περιλαμβάνει πλούσιο θεματολόγιο με στόχο την γνωστοποίηση για τις νέες εξελίξεις στον τομέα της Ποιότητας, ενώ ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στις καλές πρακτικές καθώς και τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι επιχειρήσεις / οργανισμοί από την εφαρμογή της Ποιότητας.

Στο θεματολόγιο του Συνεδρίου περιλαμβάνονται παρουσιάσεις που αφορούν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Διαχείριση Ρίσκου, Αποτελεσματική Επικοινωνία, Ασφάλεια & Υγεία, Δημόσια Διακυβέρνηση, Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας και Διαχείριση Ποιότητας στη Διοίκηση Πολιτικού Σώματος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχει η αναβαθμισμένη φετινή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με κεντρικό θέμα «Μεταρρυθμίσεις στην Κυπριακή Κοινωνία» με συμμετοχή εξεχουσών προσωπικοτήτων του τόπου, όπως ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Υπουργός Δικαιοσύνης & Δημοσίας Τάξεως και ο Πρόεδρος του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Επισυνάπτεται η Δήλωση Συμμετοχής.

Μέγας Χορηγός: Ελληνική Τράπεζα
Χορηγοί: PwC Cyprus και Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης