ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Αφίξεις Τουριστών: Ιανουάριος 2021 – Μείωση 95,5% στις αφίξεις τουριστών

Αφίξεις Τουριστών: Ιανουάριος 2021

Μείωση 95,5% στις αφίξεις τουριστών

Οι αφίξεις τουριστών τον Ιανουάριο 2021 ανήλθαν σε 3.889, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 95,5% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2020 κατά τον οποίο καταγράφηκαν 85.622 αφίξεις, καθώς και μείωση 95,3% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2019 (με 81.970 αφίξεις).

Οι αφίξεις από την Ελλάδα υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον μήνα Ιανουάριο 2021, αφού αποτέλεσαν το 48,4% των συνολικών αφίξεων και οι αφίξεις από τη Γερμανία το 8,8%, ενώ οι άλλες χώρες αντιστοιχούσαν σε μικρότερα ποσοστά.

Σε σχέση με τον Ιανουάριο 2020, οι αφίξεις από Ελλάδα σημείωσαν μείωση της τάξης του 79,5% και οι αφίξεις από Γερμανία 79,7%.

Ο σκοπός ταξιδιού τον Ιανουάριο 2021 ήταν για ποσοστό 11,9% των τουριστών οι διακοπές, για 26,3% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 61,8% επαγγελματικός. Αντίστοιχα για τον Ιανουάριο 2020, ποσοστό 57,6% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 22,9% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 19,2% για επαγγελματικούς λόγους.

Πίνακας 1
Σκοπός ταξιδιού Ποσοστό (%)
Ιαν. 19 Ιαν. 20 Ιαν. 21
Διακοπές 53,5 57,6 11,9
Επίσκεψη σε συγγενείς & φίλους 25,2 22,9 26,3
Επαγγελματικός 21,2 19,2 61,8


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ορισμοί

Τουρίστες – Θεωρούνται οι επισκέπτες που παραμένουν τουλάχιστον μία νύκτα στην Κύπρο.

Αφίξεις τουριστών – Ο όρος αναφέρεται σε αριθμό επισκέψεων και όχι σε αριθμό ατόμων. Αυτό διαφέρει με την έννοια ότι ένα άτομο μπορεί να κάνει περισσότερες από μία επισκέψεις τη δεδομένη περίοδο αναφοράς.

Πηγή στοιχείων και κάλυψη

Τα δεδομένα για τον Ιανουάριο 2021 προέκυψαν από επεξεργασία των στοιχείων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “Cyprus Flight Pass”. Οι επιβάτες που επιθυμούσαν να ταξιδέψουν στην Κύπρο ήταν υποχρεωμένοι να καταχωρήσουν στην εν λόγω ηλεκτρονική πλατφόρμα, διάφορες πληροφορίες αναφορικά με την πτήση τους, τη χώρα διαμονής τους, τον σκοπό της επίσκεψής τους, καθώς και άλλα δημογραφικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά αξιοποιήθηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία ώστε να εκτιμηθεί ο αριθμός τουριστών που αφίχθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς.

Η αναγωγή των στοιχείων έγινε με βάση στοιχεία που αποστέλλονται στη Στατιστική Υπηρεσία από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας και από τις λίστες επιβατών των πλοίων, καθώς και στοιχεία που αποστέλλονται από το Γραφείο Ανάλυσης και Στατιστικής της Αστυνομίας Κύπρου.

Λόγω προβλημάτων που προέκυψαν από τη συμπλήρωση των δεδομένων από τους ίδιους τους επιβάτες, δεν κατέστη δυνατή η περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων κατά χώρα συνήθους διαμονής.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Τουρισμός

 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία