ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Αφίξεις Τουριστών, Δεκέμβριος 2020: Μείωση 91,2%

Οι αφίξεις τουριστών τον Δεκέμβριο 2020 ανήλθαν σε 9.682 σε σύγκριση με 110.330 τον Δεκέμβριο 2019, σημειώνοντας μείωση 91,2%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2020, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 631.609 σε σύγκριση με 3.976.777 την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας μείωση 84,1% (Πίνακας 1).

Επισημαίνεται ότι από τον Μάρτιο 2020 εφαρμόστηκαν στην Κύπρο τα μέτρα ανάσχεσης της εξάπλωσης της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19), τα οποία περιλάμβαναν την απαγόρευση εισόδου στη Δημοκρατία διαφόρων κατηγοριών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και των τουριστών, μέχρι τις 8/6/2020. ‘Εκτοτε υπήρξε σταδιακή άρση των μέτρων και άρχισε να επιτρέπεται η άφιξη από συγκεκριμένες χώρες σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση χωρών από το Υπουργείο Υγείας, βασισμένη σε εκτιμήσεις των επιδημιολογικών τους κινδύνων.

 

 

Ανάλυση μεταβολών

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 91,1% τον Δεκέμβριο 2020 σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019, ενώ παρατηρήθηκε επίσης 73,8% μείωση από την Ελλάδα και 81,2% μείωση από τη Γερμανία. Οι ποσοστιαίες μεταβολές από το ένα έτος στο άλλο για τις κύριες αυτές χώρες, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

 

Σκοπός ταξιδιού

Ο σκοπός ταξιδιού τον Δεκέμβριο 2020 ήταν για ποσοστό 25,6% των τουριστών οι διακοπές, για 51,8% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 22,6% επαγγελματικός (Πίνακας 2).

Πίνακας 1

Χώρα

συνήθους

διαμονής

Δεκέμβριος

Ιανουάριος – Δεκέμβριος

Αφίξεις τουριστών

% μεταβολή 2020/19

Αφίξεις τουριστών

% μεταβολή 2020/19

2018

2019

2020

2018

2019

2020

ΣΥΝΟΛΟ

106.563

110.330

9.682

-91,2

3.938.625

3.976.777

631.609

-84,1

Ηνωμένο Βασίλειο

32.065

33.401

2.977

-91,1

1.327.805

1.330.635

228.047

-82,9

Ελλάδα

15.807

10.524

2.755

-73,8

186.370

171.512

62.788

-63,4

Γερμανία

6.096

4.501

844

-81,2

189.200

151.500

60.430

-60,1

Άλλες

52.595

61.904

3.106

 -95,0

2.235.250

2.323.130

280.344

-87,9

 

Πίνακας 2
Σκοπός ταξιδιού

Ποσοστό (%)

Δεκ. 18

Δεκ. 19

Δεκ. 20

Διακοπές

51,1

53,3

25,6

Επίσκεψη σε συγγενείς & φίλους

36,9

32,3

51,8

Επαγγελματικός

11,9

14,2

22,6

Μεθοδολογικές πληροφορίες

Ορισμοί

Τουρίστες – Θεωρούνται οι επισκέπτες που παραμένουν τουλάχιστον μία νύκτα στην Κύπρο.

Αφίξεις τουριστών – Ο όρος αναφέρεται σε αριθμό επισκέψεων και όχι σε αριθμό ατόμων. Αυτό διαφέρει με την έννοια ότι ένα άτομο μπορεί να κάνει περισσότερες από μία επισκέψεις τη δεδομένη περίοδο αναφοράς.

Πηγή στοιχείων και κάλυψη

Τα δεδομένα για τον Δεκέμβριο 2020 προέκυψαν από επεξεργασία των στοιχείων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “Cyprus Flight Pass”. Οι επιβάτες που επιθυμούσαν να ταξιδέψουν στην Κύπρο ήταν υποχρεωμένοι να καταχωρήσουν στην εν λόγω ηλεκτρονική πλατφόρμα, διάφορες πληροφορίες αναφορικά με την πτήση τους, τη χώρα διαμονής τους, τον σκοπό της επίσκεψης τους, καθώς και άλλα δημογραφικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά αξιοποιήθηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία ώστε να εκτιμηθεί ο αριθμός τουριστών που αφίχθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς.

Η αναγωγή των στοιχείων έγινε με βάση στοιχεία που αποστέλλονται στη Στατιστική Υπηρεσία από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας και από τις λίστες επιβατών των πλοίων, καθώς και στοιχεία που αποστέλλονται από το Γραφείο Ανάλυσης και Στατιστικής της Αστυνομίας Κύπρου.

Λόγω προβλημάτων που προέκυψαν από τη συμπλήρωση των δεδομένων από τους ίδιους τους επιβάτες, δεν κατέστη δυνατή η περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων κατά χώρα συνήθους διαμονής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκέπτεστε τον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Τουρισμός

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία