ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Day

7 Ιανουαρίου, 2020

Η ΟΕΒ αναβαθμίζει και ενισχύει τη δράση της για την Ενέργεια και το Περιβάλλον

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) μέσα στα πλαίσια του δεκαετούς πλάνου της για την ανάπτυξη της Κυπριακής οικονομίας, ενισχύει και αναβαθμίζει την δράση της στους καίριους τομείς της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος. Επιδιώκοντας την...

Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) – Τελικά στοιχεία για το 2019

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει τις επιχειρήσεις που αναπροσαρμόζουν τους μισθούς των εργαζομένων βάσει της μεταβολής της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) για τα εξής: Η διακύμανση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (εξαιρουμένων των φόρων...