ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Day

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 15, 2016

Μειωμένος ΦΠΑ στις Υπηρεσίες Ανακαίνισης και Επισκευής Ιδιωτικών Κατοικιών

Ερμηνευτική Εγκύκλιος (Αρ. 199) που δημοσίευσε το Τμήμα Φορολογίας με θέμα την Επιβολή Μειωμένου Συντελεστή ΦΠΑ (5%) στις Υπηρεσίες Ανακαίνισης και Επισκευής Ιδιωτικών Κατοικιών.

Δράσεις Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων για Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά και Τρίτες Χώρες»

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοίνωσε ότι άρχισε η παραλαβή αιτήσεων για δράσεις προώθησης γεωργικών προϊόντων, στα πλαίσια του “Καθεστώτος Κρατικών Ενισχύσεων για Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά και Τρίτες Χώρες”,...