ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ Αρ. 111: Παρουσίαση Υπ. Οικονομικών για το Νέο Πακέτο Στήριξης της Οικονομίας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. 111

Παρουσίαση Υπουργού Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη για το Νέο Πακέτο Στήριξης της Οικονομίας

 

Επισυνάπτεται για ενημέρωση σας η Παρουσίαση του Υπουργού Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη για το Νέο Πακέτα Στήριξης της Οικονομίας.

 

Το νέο πακέτο στήριξης της οικονομίας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 1. Συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων («Pan-European Guarantee Fund»).
 2. Σχέδιο Παραχώρησης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς ΕΤΕπ για χορήγηση δανείων προς κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης.
 3. Ρευστότητα ύψους μέχρι €800 εκ. για χρηματοδότηση ΜΜΕ μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου (ΤΕΚ).
 4. Σχέδιο Επιδότησης επιτοκίων για νέα επιχειρηματικά δάνεια.
 5. Σχέδιο Επιδότησης επιτοκίων για νέα στεγαστικά δάνεια.
 6. Σχέδιο Επιδότησης Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζομένων.
 7. Άμεση προώθηση ώριμων Αναπτυξιακών Έργων.
 8. Σχέδιο κινήτρων για αεροπορικές εταιρείες με στόχο την ενίσχυση της συνδεσιμότητας της Κύπρου και στήριξη του τουριστικού τομέα, ύψους €6,3εκ.
 9. Πρόγραμμα συνδιαφήμισης με τουριστικούς πράκτορες για προσέλκυση τουρισμού και προβολή της Κύπρου ως ασφαλούς τουριστικού προορισμού, ύψους €10εκ.
 10. Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από 9% σε 5% για περίοδο 1/7/2020 μέχρι 10/01/2021 στους τομείς τουριστικών καταλυμάτων και εστίασης.
 11. Παράταση της υποβολής φορολογικών δηλώσεων από μισθωτούς.
 12. Διαγραφή των επιβαρύνσεων.
 13. Επέκταση προθεσμιών υποβολής δικαιολογητικών στο Σχέδιο Εστία και δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης.

 

Επισυνάπτεται αυτούσια η Παρουσίαση του Υπουργού Οικονομικών με περιγραφή των πιο πάνω μέτρων.

Περεταίρω λεπτομέρειες θα σταλούν μόλις είναι διαθέσιμες από το Υπουργείο.