ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ – ΑΡΙΘΜΟΣ 49: Λειτουργία επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου τη Δευτέρα του Πάσχα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 49

Λειτουργία επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου τη Δευτέρα του Πάσχα

Σε συνέχεια της Εγκυκλίου – Αριθμός 48 της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), σημειώνεται ότι  ο Υπουργός Υγείας έχει εκδώσει σήμερα 16 Απριλίου 2020 το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID –19) Διάταγμα (Αρ.17) του 2020, με το οποίο τροποποιεί την πιο κάτω επιφύλαξη (υπογραμμισμένο σημείο):

«Απαγορεύεται η λειτουργία όλων των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου κατά τη 19η Απριλίου 2020 (Κυριακή του Πάσχα) και την 20ή Απριλίου (Δευτέρα του Πάσχα) περιλαμβανομένων των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου.

Νοείται ότι από την πιο πάνω απαγόρευση εξαιρούνται:

(i)       τα περίπτερα,

(ii)      οι καφετέριες, καφενεία, μπαρ, εστιατόρια και όλες οι επιχειρήσεις εστίασης οι οποίες δύνανται να παρέχουν μόνο υπηρεσίες κατ’ οίκον παράδοσης και υπηρεσίες ταχείας εξυπηρέτησης από το παράθυρο:

 

Νοείται περαιτέρω ότι, εξαιρούνται της απαγόρευσης, μόνο για τη 20η Απριλίου 2020, τα αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία.»

Επισυνάπτεται αυτούσιο το Διάταγμα του Υπουργού Υγείας.