ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ – ΑΡΙΘΜΟΣ 45: Ενέργειες επιχειρήσεων τροφίμων στις οποίες εντοπίζονται επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου COVID-19 σε εργαζόμενους τους

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 45

 Ενέργειες επιχειρήσεων τροφίμων στις οποίες εντοπίζονται επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου COVID-19 σε εργαζόμενους τους

 

Το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει τις επιχειρήσεις τροφίμων για τις παρακάτω ενέργειες, στις οποίες θα πρέπει απαραιτήτως να προβαίνουν, σε περιπτώσεις εντοπισμού επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της νόσου COVID-19 σε εργαζόμενους τους:

(α) Άμεση απομάκρυνση όλων των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ως επίσης και όλων των στενών επαφών αυτών, οι οποίες έχουν ιχνηλατιστεί από τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων. Το προσωπικό που θεωρείται επαφή των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων θα τεθεί σε αυτοπεριορισμό/καραντίνα 14 ημερών και θα τους διενεργηθεί εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR μέσω της Μονάδας.

(β) Αυτοπεριορισμός όλων των υπόλοιπων υπαλλήλων για 14 ημέρες και υποβολή τους σε εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR με σκοπό τον εντοπισμό και άλλων είτε ασθενών είτε ασυμπτωματικών φορέων λόγω της πιθανής διασποράς του ιού εντός της συγκεκριμένης επιχείρησης τροφίμων παραγωγής. Ο κατάλογος με τα ονόματα των εν λόγω υπαλλήλων θα πρέπει να υποβάλλεται στο Υπουργείο Υγείας μαζί με τα αποτελέσματα των εξετάσεων τους.

(γ) Άμεση αναστολή εργασιών της επιχείρησης στο οποίο έχει εντοπιστεί το θετικό κρούσμα μέχρι ότου:

  • Αντικατασταθεί όλο το προσωπικό της επιχείρησης με άτομα που αποδεδειγμένα είναι ελεύθεροι από τη νόσο COVΙD-19,
  • Απολυμανθούν όλοι οι χώροι της επιχείρησης τροφίμων, από εγκεκριμένη εταιρεία, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα και τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με το Διάταγμα του Υπουργού Υγείας, Αρ.15, ημερομηνίας 10/04/2020, και παρατίθενται στην ιστοσελίδα https://www.pio.gov.cy/coronavirus/info.html.

Σημειώνεται ότι το πιστοποιητικό απολύμανσης και ο Αριθμός Άδειας του απολυμαντικού που χρησιμοποιήθηκε θα πρέπει να υποβάλλεται στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας.

 

Η επαναλειτουργία της επιχείρησης τροφίμων θα αποφασιστεί μετά την ολοκλήρωση των πιο πάνω ενεργειών και υπό την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιηθεί το Υπουργείο Υγείας. Ως εκ τούτου, με το πέρας των ενεργειών της επιχείρησης τροφίμων θα πρέπει να αποστέλλεται γραπτή ενημέρωση προς στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας αναφέροντας όλες τις ενέργειες που έχει προβεί η επιχείρηση τροφίμων τόσο για τη απολύμανση όσο και για την απομάκρυνση και αντικατάσταση όλου του προσωπικού.

Νοείται ότι σε όσους υπαλλήλους, οι εργαστηριακές εξετάσεις είναι αρνητικές και παρέλθουν οι 14 μέρες αυτοπεριορισμού, τότε θα μπορούν να επανέλθουν στην εργασία τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν αναπτύξει συμπτωματολογία συμβατή με τη λοίμωξη COVID-19.

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που οποιοσδήποτε άλλος εργαζόμενος στην συγκεκριμένη επιχείρηση τροφίμων αναπτύξει συμπτώματα που παραπέμπουν στα συμπτώματα της νόσου COVID-19, τότε άμεσα θα πρέπει να ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες ως αυτές έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας και παρατίθενται στην Ιστοσελίδα https://www.pio.gov.cy/coronavirus/info.html.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση που στην επιχείρηση υπάρχουν διάφορα τμήματα τα οποία λειτουργούν σε ξεχωριστούς χώρους, με διαφορετικό προσωπικό και το οποίο δεν χρησιμοποιεί κοινές εγκαταστάσεις (π.χ. κουζίνα προσωπικού, αποδυτήρια, αποχωρητήρια κλπ) την ίδια χρονική στιγμή έτσι ώστε αποφεύγεται τυχόν αλληλομόλυνση, τότε η αναστολή θα αφορά μόνο το τμήμα που έχει επηρεαστεί, ενώ τα υπόλοιπα τμήματα μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν, νοουμένου ότι:

(α) το προσωπικό δεν θα διακινείται από και προς το τμήμα στο οποίο έχει εντοπιστεί θετικά κρούσματα κορωνοϊού,

(β) τυχόν χρήση κοινών εγκαταστάσεων θα επιτρέπεται εφόσον:

  • Πραγματοποιείται σε ξεχωριστές χρονικές περιόδους της ημέρας, και
  • Διενεργείται απολύμανση των εν λόγω κοινών εγκαταστάσεων μετά από κάθε χρήση από τα άτομα που προέρχονται από συγκεκριμένο τμήμα, προτού το εν λόγω τμήμα χρησιμοποιηθεί από άτομα που προέρχονται από άλλο τμήμα.

(γ) αυτοί θα απολυμαίνονται με το πέρας κάθε εργάσιμης μέρας, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες ως αυτές έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας και παρατίθενται στην Ιστοσελίδα https://www.pio.gov.cy/coronavirus/info.html.

 


Επισυνάπτεται αυτούσιο το Ανακοινωθέν του Υπουργείου Υγείας